100 Universitetet më të mira në Botë

100 UT me te mira ne bote renditi periodikja Anglese Times Higher Education ne baze te reputacionit dhe ne baze te cilesise.

Vihet re një mbizoterim në vleresim nga UT amerikane por edhe një ngritje që kane pësuar vendet aziatike.
Vëndin e parë në botë e zë Harvard University.
Të dytin California Institute of Technology

Vlerësimet sipas reputacionit shikojini ketu
 Vlerësimet sipas cilesisë shikojini ketu

Jepni mendimin tuaj