Itali, provim per emigrantet

Pas marreveshjes se arritur prej Ministrit te Ceshtjeve Sociale dhe atij te Brendshem ne Itali, emigrantet qe aplikojne per lejeqendrim duhet te nenshkruajne nje kontrate integrimi duke iu nenshtruar nje pyetsori.
E gjithe procedura parashikohet 2 vjecare, ku perfshihet pervetesimi i italishtes, njohja e Kushtetutes, futja e femijeve ne sistemin arsimor italian dhe procedurat burokratike per banesat dhe tatimet.

Nese aplikuesi ploteson te gjitha keto kushte atij i jepen 30 pike, maksimalja qe mundeson edhe marrjen e lejeqendrimit, dhe nese emigranti me pas kryen shkelje te tyre nga totali i 30 pikeshit fillojne zbritjet sipas grades se gabimeve. Ne rast se per 3 vjet aplikuesi nuk perveteson pyetesorin atehere ai debohet prej Italise.

Opozita e majte ngre zerin kunder ketij sistemi duke vene ne dukje se ai eshte i pershtatshem vetem per Kanadane apo vende te tjera, ndersa ne Itali eshte i pamundur pasi afatet per rinovimin e lejeve te qendrimit jane mjaft te stergjatura.

Jepni mendimin tuaj