Liberalizimi i vizave, MB: Ja rregullat qe duhet te zbatoni pas dates 15 dhjetor

Me 15 dhjetor 2010, regjimi i levizjes pa viza ne zonen shengen hyn ne fuqi edhe per shtetasit shqiptare.

Ne prag te dates 15 dhjetor 2010, kur vendimi i MInistrave te Brendshem te BE-se hyn ne fuqi dhe merr forme ekzekutive, Ministria e Brendshme ne Tirane, ka shpallur rregullat qe duhet te zbatojne te gjithe shtetasit shqiptare qe perdorin te drejten e levizjes pa viza ne vendet e zones shengen.

Shume shpejt, qytetaret e Republikes se Shqiperise nuk do te kene nevoje per vize per te udhetuar ne 25 prej shteteve anetare te Bashkimit Evropian si dhe ne 3 shtete te tjera jo-anetare te BE-se, pjese te zones Shengen.

Qytetaret e Republikes se Shqiperise qe kane nje pasaporte te vlefshme biometrike, mund te udhetojne pa viza ne keto shtete per periudha afatshkurtra deri ne 90 dite, cdo gjashte muaj (180 dite), per qellime biznesi, per studime apo per turizem.

Ne cilat Shtete mund te udhetoni pa viza?

Rregullat e reja zbatohen ne te gjitha shtetet anetare te Bashkimit Evropian pervec Mbreterise se Bashkuar dhe Irlandes. Qytetaret shqiptare mund te udhetojne pa viza edhe ne Islande, Norvegji e Zvicer.

Austri, Belgjike, France, Lituani, Rumani, Bullgari, Gjermani, Luksemburg, Sllovaki, Finlande, Letoni, Portugali, Qipro, Greqi, Malte,Slloveni,Rep.Ceke,Hungari,Holande,Spanje,Danimarke,Islande,Holande,Spanje,

Danimarke,Islande,Norvegji,Suedi,Estoni,Itali,Poloni,Zvicer.

Po ne Britanine e Madhe dhe Irlande?

Britania e Madhe dhe Irlanda mbeten jashte zones Shengen, per rrjedhoje rregullat e reja nuk aplikohen ne keto shtete. Per informimin mbi kerkesat e hyrjes ne keto dy shtete, qytetaret shqiptare duhet te kontaktojne Seksionin e Vizave ne Ambasaden e Britanise se Madhe ne Tirane dhe ne Ambasaden e Irlandes ne Greqi.

Si mund ta dalloj nese pasaporta ime eshte biometrike?

Shperndarja e pasaportave biometrike ne Shqiperi ka filluar qe nga maji 2010. Shikoni me kujdes nese pasaporta juaj ka simbolin ne pjesen ballore te saj.

Nese po, atehere pasaporta juaj eshte biometrike dhe ju mund te udhetoni me te lirisht ne shtetet e siperpermendura.

Si mund te pajisem me pasaporte biometrike, nese ende nuk e kam nje te tille?

Aplikoni prane zyrave te Gjendjes Civile ne Njesite e Qeverisjes Vendore, te Komunave dhe Bashkive.

A mund te udhetoj akoma me pasaporten time te vjeter jo-biometrike?

Pasaporta e vjeter jo-biometrike nuk vlen per levizjen e lire pa viza. Ju nuk do te mund te udhetoni dot me kete pasaporte, nese ne te nuk keni vize Shengen.

Sipas rregullave te reja, sa kohe mund te qendrojne qytetaret shqiptare ne zonen Shengen?

Sipas rregullave te reja, qytetaret shqiptare me pasaporte biometrike mund te qendrojne ne zonen Shengen maksimumi 90 dite , qe nga dita e hyrjes brenda nje periudhe kohore prej gjashte muajsh (180 dite).

Periudha fillon qe nga momenti kur ju hyni per here te pare ne kete zone, brenda periudhes gjashte mujore.

Per shembull, nese me date 1 janar ju hyni per here te pare ne zonen Shengen, periudha e ardheshme gjashte mujore fillon ne daten 1 korrik. Nese udhetoni shpesh ne zonen Shengen, eshte pergjegjesia juaj te numeroni ditet e mbetura nga periudha gjashte mujore.

Pra, ju mund te beni disa udhetime afatshkurtra, me kusht qe kohezgjatja e tyre te mos kaloje 90 ditet brenda periudhes gjashte mujore (180 dite).

A mund te punoje dhe te jetoje ne shtetet e zones Shengen sipas rregullave te reja?

Rregullat e reja aplikohen vetem per qellime udhetimi. Ato nuk u sigurojne qytetareve shqiptare te drejten per te jetuar me shume se 3 muaj dhe as te drejten per t’u punesuar ne keto shtete. Nese keni ndermend te punesoheni apo te studioni per nje periudhe qe tejkalon 90 ditet, me pare duhet te aplikoni per vize afatgjate ose per leje qendrimi ne ambasaden apo konsullaten e shtetit ku do te shkoni. Eshte e ndaluar te punoni ne zonen Shengen pa leje pune apo te jetoni aty pa lejen perkatese te qendrimit.

Cilat jane kerkesat e tjera per te hyre ne keto shtete?

a) Pasaporte biometrike.

b) Deklarimi i qellimit te udhetimit si dhe paraqitja, para punonjesit te kontrollit kufitar e dokumenteve qe justifikojne qellimin dhe kushtet e qendrimit.

“ Kur deklaron ne kufi se po udheton per turizem, per pushime, i pavarur nga pritja apo shoqerimi i nje personi tjeter, shtetas apo rezident ne ate vend etj., duhet te paraqitet nje rezervim hoteli dhe bileta e kthimit, nese udhetohet me avion ose mjete te transportit ujor.

“ Kur deklaron se udheton per aktivitete te ndryshme, paraqitet dokumentacioni mbi aktivitetin, per te cilin personi eshte ftuar.

“ Kur deklaron se udheton per arsye shendetesore, paraqitet konfirmimi i institucionit shendetesor ku do shkohet apo rekomandimi nga institucioni shendetesor shqiptar ( rastet e kryerjes se analizave etj.).

“ Kur deklaron se udheton per vizite tek nje i aferm, duhet te jepet informacion mbi te dhenat e personit prites, adresa e tij, nr. telefoni, etj.

“ Ne te gjitha rastet, shtetasi duhet te kete siguracionin shendetesor (qe perfshin udhetimin dhe periudhen e qendrimit) dhe nese udhetohet me makine, dokumentacionin e nevojshem te makines (leje nderkombetare drejtimi automjeti dhe kartoni i gjelber i sigurimit nderkombetar te makines).

“ Mjetet e udhetimit (bileta avioni, trageti,etj.)

Cilat jane mjetet e jeteses gjate qendrimit ne zonen Shengen?

Shtetasi duhet te kete mjete te mjaftueshme te jeteses, si per periudhen e qendrimit te synuar edhe per kthimin ne vendin e prejardhjes ose tranzitin ne nje shtet te trete ne te cilin ai eshte i sigurt se do te pranohet, apo eshte ne gjendje te perfitoje mjete te tilla ne menyre te ligjshme. (Vende te ndryshme kane shuma te ndryshme, por mesatarisht eshte 50 euro ne dite, kur ju keni nje rezervim hoteli. Asgje te nderlikuar nuk ka ne procedurat e levizjes ne zonen e lire).

Rekomandime per udhetaret

a) Udhetoni me agjenci udhetimi te besueshme.

b) Kontrolloni a ju duhet siguracion shendetesor nga lloji i tij (dokumenti/konfirmimi nga zyrat shendetesore). Rekomandohet te pajiseni me siguracion shendetesor perpara nisjes.

Nese udhetoni drejt zones Shengen me automjet duhet te pajiseni me patente nderkombetare drejtimi dhe me kartonin jeshil te siguracionit nderkombetar te makinave.

Per me shume informacion, perfshire rregullat rrugore te BE-se, vizitoni faqen e internetit :

http://ec.europa.eu/transport/road_safety/observatory/trafic_rules_en. htm.

c) Numri i urgjences eshte 112 dhe vlen per te gjitha shtetet anetare te BE-se (per policine,ambulancen dhe zjarrfikesin).

Kujdes !

Mos rrezikoni duke kaluar dhe qendruar ne menyre te paligjshme ne asnje vend te Shengenit dhe te humbisni keshtu mundesine ligjore qe ju mundeson liberalizimi i vizave per te levizur te lire ne te gjitha vendet Shengen.

Cdo person qe kapet duke hyre apo duke qendruar ne menyre te paligjshme ne njerin nga vendet e Shengenit do te kthehet menjehere ne Shqiperi dhe nga autoritetet e ketij vendi mund t’i ndalohet hyrja ne te gjitha vendet Shengen deri per 5 vjet. Ky eshte nje standard qe zbatohet sot per te gjithe dhe ne te gjitha vendet e BE-se.

Personat nuk duhet te konsiderohen si persona qe perbejne kercenim per rendin, shendetin publik apo per sigurine e brendshme. Gjithashtu, nuk duhet te jene persona ndaj te cileve eshte dhene ndonje vendim per te refuzuar hyrjen e tyre ne kete zone. Autoritetet kufitare te shteteve anetare jo vetem qe kane te drejte te refuzojne hyrjen e personave qe nuk plotesojne keto kerkesa, por dhe te japin vendimin perfundimtar mbi ceshtjen e hyrjes ne kete zone (Neni 5 i Konventes Shengen).

Nje numer i madh shtetasish te Maqedonise, Malit te Zi dhe Serbise nuk po lejohen sot te hyjne ne asnje nga vendet e Shengen-it dhe po kthehen ne kufi pikerisht per kete arsye.

Jepni mendimin tuaj