Music Key, shërbimi me pagesë i YouTube

Music Keydo të bëjë të mundur dëgjimin e këngëve pa shkëputje si dhe dëgjimin offline. Pra nuk është nevoja që të keni një lidhje interneti. Ky shërbim do të jetë me pagesë dhe ka si synim të dominojë telefonat Smartphone dhe Tablet.

Google do te kryej disa ri-emërime te shërbimeve ne Google Play duke filluar me Play Music që do të quhet Google Music Key. Çmimi abonimit thuhet se do jete diku tek 9.99 dollar në muaj duke patur nje 30 ditor prove.

Mendoni se me këtë lëvizje Google po mundohet të sfidoje Spotify? Googleka avantazhin e Youtube, ku gjenden miliona video muzikore.

Jepni mendimin tuaj