Si të kontrolloni gjobat për kundravajtjet rrugore

Policia e Shtetit Shqiptar ka lëshuar nje shërbim per te kontrolluar gjobat e kundra-vajtjeve rrugore. Nga adresa ne vijim ju mund te kontrolloni nëse keni shkelur rregulloren e qarkullimit rugor. Me ane te targës së mjetit dhe numrit të shasisë (17-shifror) mund te behet verifikimi i çdo mjeti.

Gjithashtu ata qe kane gjoba per te paguar dhe bejne pagesën brenda 5 ditëve bëhet 20% zbritje në vlerën e kundravajtjes.

Kontrollo Gjobat

Jepni mendimin tuaj